เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Google จัดโครงการ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนให้ นิสิต  อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย


 เครื่องมือ
 รายละเอียดการให้บริการ
 

Gmail

ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Gmail มีการขับเคลื่อนโดยเว็บอย่างปลอดภัย ดังนั้น นักเรียนและคณาจารย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่บ้าน บนท้องถนน หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน


ปฏิทิน

ช่วยนักเรียนและคณาจารย์จัดการเวลาของตน

 
 
เอกสาร

สร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์ พร้อมด้วยภาพ ตาราง สมการ ภาพวาด ลิงก์ และอื่นๆ รวบรวมข้อมูลและจัดการข้อเสนอแนะด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงสังคม

 

สเปรดชีต

เก็บและแบ่งปันรายการ ติดตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพของเรา ใช้เครื่องมือเช่น สูตรขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรองและตารางเปลี่ยนแกนเพื่อดูข้อมูลของคุณในมุมมองใหม่ๆ

 

งานนำเสนอ

สร้างสไลด์ที่สวยงามด้วยเครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอ ซึ่งสนับสนุนสิ่งต่างๆ เช่น การฝังวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนสไลด์แบบไดนามิก เผยแพร่งานนำเสนอของคุณทางเว็บ เพื่อให้ทุกคนสามารถดู หรือแบ่งปันงานนำเสนอแบบส่วนตัวได้

 


Sites

พื้นที่ทำงานที่แบ่งปันสำหรับชั้นเรียน คณาจารย์ และสโมสร

 

ไดรฟ์

เก็บได้ครบ แบ่งปันได้ทุกอย่าง

 


Classroom

ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน

 


เพิ่มเติม
คลิกลิงก์  https://www.google.co.th/intx/th/work/apps/education/products.html


โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Google for Education ในชื่อ KU goes Google ... Together, Faster, Smarter เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสาร อาทิ การฝึกอบรมการใช้งานสำหรับกลุ่มต้นแบบ (Early Adopter) และกลุ่ม Core Team กิจกรรมโชว์เคส (Show Case) และพิธีเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการพร้อมกันทุกวิทยาเขต


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโดเมนใหม่ภายใต้ชื่อ “ku.th” เพื่อให้บริการสำหรับ Google Apps for Education โดยจะปรับเปลี่ยนระบบ E-Mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


เงื่อนไขการใช้งาน:

  1. บัญชี @ku.th ที่ได้รับเป็นบัญชีใหม่เฉพาะ แยกออกจากบัญชีหลักเดิม  @ku.ac.th และใช้รหัสผ่านแยกออกจากกัน

  2. บัญชี @ku.th จัดเป็นบัญชีเสริม ซึ่งมอบเป็นสิทธิ์พิเศษให้ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแอพลิเคชัน Google for Education เช่น Mail, Drive, Site, Classroom, Calendar, Hangout, Search, Maps, Translate  โดยได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google Drive แบบไม่จำกัด

  3. เมื่อเข้าใช้บัญชี @ku.th ครั้งแรก ระบบจะร้องขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  การเปลี่ยนรหัสผ่านนี้จะไม่ส่งผลกับรหัสผ่านของบัญชี @ku.ac.th

  4. หากผู้ใช้มีบัญชี Gmail อยู่ก่อนแล้ว ผู้ใช้ยังคงใช้บัญชีนั้นได้ตามปกติ โดยไม่เกี่ยวข้องกันกับบัญชี @ku.th

  5. บริการภายใต้บัญชี @ku.th สามารถเข้าใช้ได้ที่ http://mail.ku.th หรือ http://gmail.com

  6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าบัญชีทางการยังคงอยู่ภายใต้โดเมน @ku.ac.th เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  และขอให้บุคลากรใช้อีเมล @ku.ac.th  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ


Nontri Mail คือ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการแก่ อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โดเมน “ku.ac.th” โดยชื่อบัญชีผู้ใช้ ประกอบด้วยรหัสตัวย่อของหน่วยงาน 3 ถึง 4 ตัวแรก แล้วตามด้วยตัวย่อของชื่อและนามสกุลของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ชื่อ Wassana นามสกุล Eaksakoon จะได้ชื่อบัญชีผู้ใช้ เป็น fengwse เป็นต้น


Google Mail คือ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Google ที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ “Google for Education” ภายใต้โดเมน “ku.th” โดยชื่อบัญชีผู้ใช้ ประกอบด้วย ชื่อเต็ม.นามสกุลตัวแรก ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อ Wassana นามสกุล Eaksakoon จะได้ชื่อบัญชีผู้ใช้เป็น wassana.e@ku.th กรณีชื่อเต็ม.นามสกุลตัวแรกซ้ำกัน ระบบจะเพิ่มตัวอักษรของนามสกุลตัวถัดไป เช่น ชื่อ Wassana นามสกุล Eakkarat จะได้ชื่อบัญชีผู้ใช้เป็น wassana.ea@ku.th เป็นต้น


Comments