ติดต่อเรา

OFFICE OF COMPUTER SERVICES
KASETSART UNIVERSITY

50 Ngamwongwan Rd, Ladyao Chatujak Bangkok 10900
Tel. 0-2562-0951-6 Att. 622501 (Office) / 622541-3 and 622999 (Helpdesk)
Fax. 0-2562-0950, 7
e-Mail. help@ku.th, 
help@ku.ac.th, webmaster-cpc@ku.ac.th